مقالات فلوت

نقش هنرجو، در مسیر پیشرفت و یادگیری ساز فلوت

/student-roles

در این مقاله، مختصری به نقش هنرجوی فلوت برای حرکت در مسیر پیشرفت و به شرح برخی وظایف او در برابر استاد فلوت‌اش می‌پردازیم.