بدنه فلوت کلید دار

بدنه فلوت | Body بخش میانی و بزرگ ترین بخش از سه قطعه اصلی تشکیل دهنده یک فلوت کلید دار است. همچنین این بخش از فلوت شامل بیشترین اجزای مکانیکی یک فلوت کلید دار می باشد.

سوراخ ها و کلید ها

بزرگترین تفاوت میان سرساز فلوت و بدنه فلوت کلید دار، حضور کلیدهای تعبیه شده بر روی بدنه فلوت می باشد. کار کلیدهای یک فلوت، پوشاندن یا باز نگه داشتن سوراخهای صدا | Tone Holes فلوت می باشد که این سوراخها با فواصل و موقعیت دقیقی نسبت به هم محاسبه شده بر اساس علم فیزیک صوت، بر روی لوله فلزی فلوت تعبیه شده اند.
احتمالا خلاف آنچه که در مورد سوراخهای صدا | Tone Holes تصور می کنید، این سوراخها تنها یک سوراخ نیستند. بر روی هر کدام از سوراخهای بدنه فلوت، یک قطعه استوانه ای شکل دودکش مانند، تعبیه شده که عمود بر لوله فلوت قرار گرفته و نمدها | Pads (تامپون ها) و کلیدها | Keys بر روی آن ها می نشینند. کلید ها بر روی میله هایی به نام Rod سوار هستند و این میله ها به واسطه قطعاتی تحت عنوان دکل | Post به لوله فلوت متصل می شوند. پین های فنری کوچکی، کلید ها را به سمت بالا، باز نگه می دارند، تا وقتی که نوازنده دستش را از فشردن یک کلید باز داشت، آن کلید به سمت بالا حرکت کرده و سوراخ مربوط به خودش را در حالت باز نگه دارد. زیر هر کلید، اجزایی از جنس نمد یا مواد ترکیبی، فیت و تعبیه شده است که وقتی کلیدها در حالت بسته قرار گرفتند، این نمدها جداره سوراخهای صدا | Tone Holes لوله را به طور کامل آب بندی کرده و می پوشانند. وقتی که کلید ها در حالت باز قرار می گیرند، قسمتی در بخش پشتی هر کلید تعبیه شده است که بعنوان یک قطعه استوپر (متوقف کننده) عمل می کند تا هر کلید در حالت باز، در یک موقعیت بخصوص متوقف شود و ثابت بماند.
از آنجایی که اجزای  یک فلوت کلید دار از جنس فلز هستند، این استوپرها به هنگام برخورد با لوله فلوت (در حالت باز شدن هر کلید) صدایی تق مانند اضافی تولید می کنند که برای خفه کردن این نویز، زیر هر استوپر، نواری از جنس چوب پنبه تعبیه شده است تا به هنگام برخورد این دو جز به یکدیگر، صدای تق اضافه را به حداقل نویز ممکن برساند.

مفصل های اتصال در فلوت کلید دار

بدنه یک فلوت کلید دار قسمتی تحت عنوان Barrel (بشکه) در سری از آن که به سرساز متصل می شود دارد که معمولا نام برند تجاری آن فلوت و شماره سریال ساخت آن بر روی این قسمت از بدنه فلوت حکاکی می شود.

فلوت کلید دار

سرساز فلوت کلید دار از قسمت زبانه | Tenon به بخش بشکه ای | Barrel بدنه فلوت متصل شده است و می تواند به سمت داخل یا بیرون، جهت تنظیم کوک فلوت توسط نوازنده حرکت کرده و تنظیم شود. قسمت پایین بدنه فلوت کلید دار نیز دارای Tenon (زبانه)ای می باشد، ورقه نازک فلزی که بدنه فلوت از این قسمت به قطعه پای فلوت | Footjoint متصل می گردد.