موتور محرک فلوت

سرساز یک فلوت، مهمترین قسمت آن فلوت است که نقش تولید صوت و تعیین کیفیت صدای فلوت را در اولین مرحله به عهده دارد. در این مقاله سعی داریم به معرفی این بخش از فلوت و اجزای آن بپردازیم…

ساختار سر ساز

واژه Head Joint ، قسمت بالایی فلوت است، که سر نوازنده مقابل آن قرار می گیرد. این بخش قطعا مهم ترین قسمت یک فلوت است که با قرارگیری لب پایین نوازنده بر روی حفره پلیت لب | Lip Plate و دمیدن هوا به درون آن، منجربه تولید صوت می شود. پلیت لب | Lip Plate توسط یک حلقه (رینگ) فلزی به نام رایزر | Riser بر روی لوله سرساز نصب شده است. به طور کلی شکل پلیت لب | Lip Plate یک فلوت و فرم حفره تعبیه شده بر روی آن، تعیین کننده رنگ صدای یک فلوت است که نوازنده آن را می نوازد.

یک مهره دکوراتیو کوچک و گرد، به نام تاج | Crown بر روی بالای سرساز | Head Joint تعبیه شده است. چوب پنبه | Cork یا مواد کامپوزیتی دیگر که به شکل استوانه در انتهای بالایی سرساز | Head Joint تعبیه می شود که این دو (Cork & Crown) با اتصال رزوه (پیچ و مهره) به هم چفت می شوند.
کارکرد اصلی این چوب پنبه، بسته نگه داشتن انتهای چپ فلوت و هدایت جریان هوا به سمت بدنه فلوت | Body می باشد. لوله سرساز | Head Joint به طور نا محسوسی با ساختار مخروطی شکل ساخته می شود، به طوری که قسمت پایینی آن قطر بیشتر و قسمت بالایی آن، قطر کمتری دارد تا چوب پنبه استوانه ای | Cork بتواند سفت و محکم در قسمت بالایی سرساز | Head Joint قرار بگیرد.
لازم به توضیح است که موقعیت قرارگیری دقیق چوب پنبه | Cork از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تعیین کننده کوک سرساز یک فلوت می باشد. در این رابطه می توانید مقاله «روش صحیح کوک کردن سرساز یک فلوت کلیددار» را مطالعه بفرمائید.


اتصال به بدنه فلوت و کوک ساز

سر ساز یک فلوت از قسمت انتهایی آن به نام زبانه | Tenon به قسمت بدنه | Body متصل میشود. ولی این قسمت یک وظیفه مهم دیگر هم بعهده دارد و آن تنظیم کوک فلوت می باشد که اینکار با افزایش و کاهش طول لوله فلوت انجام می شود.
بدین ترتیب که وقتی نوازنده سرساز را اندکی به بیرون می کشد، طول کل لوله فلوت افزایش یافته و کوک ساز کمی افت می کند و برعکس، وقتی سرساز را تا انتها در داخل بدنه | Body وارد می کند، طول کل لوله فلوت به حداقل خود رسیده و کوک ساز بالاتر می رود.