پیدایش مکانیزم های سفارشی و آپشنال فلوت

از زمان اختراع و ساخت فلوت بوهم توسط مخترع آلمانی، تئوبالد بوهم، طی گذر سالیان، مکانیزم و ساختار این فلوت ها به مرور زمان پیشرفت کرده و بهینه سازی شده‌اند. بطوری که برخی از این مکانیزم ها، تبدیل به بخش ثابت طراحی فلوتهای استاندارد شده و برخی دیگر از این مکانیزم ها بصورت آپشنال و سفارشی در ساختار فلوت های کلیدی تعبیه شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
برخی از این مکانیزمها، از سالهای بسیار دور، در ساخت فلوت های کلیددار در شرکت های سازنده مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، در حالی که برخی دیگر از این آپشن ها حاصل طراحی و ابداعات جدید سازندگان و طراحان فلوت می باشند و این آپشن ها در سازهای قدیمی تر مشاهده نمی شوند و فلوت های ساخت سالهای دورتر، معمولا کمتر مشمول بهره گیری از این امکانات بوده اند.

انواع آپشن‌ها و مکانیزم‌های فلوت‌های کلید‌دار

در این مطلب، شما را با انواع و اقسام مکانیزم های مورد استفاده در طراحی و ساخت فلوت های هنرجویی | Student Flutes تا فلوت های حرفه | Professional Flutes آشنا می کنیم :

کلید سُل خطی | In-Line G

در مکانیزم خطی کلید سُل، کلیدهای سُل و لا، هر دو بر روی یک محور و در یک راستا در کنار هم قرار می گیرند. بسیاری از نوازندگان فلوت، سیستم خطی کلید سُل را برای فلوت خود ترجیح می دهند. این مکانیزم از آپشن های قدیمی مورد استفاده در فلوت های کلیدی میباشد و در مقابل مکانیزم غیر خطی که در مورد بعد توضیح داده شده، قرار می گیرد.

کلید سُل غیر خطی | Offset G

عده زیادی از نوازندگان فلوت، جهت راحتی بیشتر و اینکه انگشت حلقه دست چپ شان با راحتی بیشتر به کلید سُل برسد، آرایش غیر خطی کلید سُل را برای فلوت شان ترجیح می دهند. در این مکانیزم، قرارگیری دو کلید سُل بر روی محوری مجزا، منجربه کم شدن تعداد کلیدهای محور «لا – سی بمل» شده که این امر خود سبب تنظیم و تعمیرات راحت تر فلوت می گردد. این مکانیزم از آپشن های قدیمی مورد استفاده در فلوت های کلیدی میباشد و در مقابل مکانیزم خطی قرار می گیرد. لازم به توضیح است که آپشن غیر خطی، در بین فلوتیست ها محبوب تر و رایج تر از آپشن خطی می باشد.

مکانیزم کلید می | Split E Mechanism

در این مکانیزم، با فشردن کلید «می»، کلید سُل نیز بسته شده که این امر موجب راحت تر نواختن نُت «می» اوکتاو سوم می شود. لازم به توضیح است که این سیستم تنها در فلوت های با «مکانیزم غیر خطی کلید سُل» قابل ارائه است. گرچه این مکانیزم جزو مکانیزم های جدید بحساب می آید، ولی اغلب فلوت های نیمه حرفه ای | Intermediate و حرفه ای | Professional جدید امروزی که توسط شرکت های مختلف ساخته می شوند، این مکانیزم را دارا می باشند.

کلید غلتک ر دیز | D# Roller

این غلتک جهت حرکت روان انگشت کوچک دست راست، از نُت ر دیز، به نُت های سی، دو و دو دیز پایین، تعبیه می گردد. این مکانیزم جزو مکانیزم های جدید بحساب می آید و ممکن است در اغلب فلوت های سازنده های مختلف تعبیه نشده باشد.

کلید تریل دو دیز | C# Trill

این کلید امکان نواختن بسیاری از تریل ها و ترمولوها از جمله تریل از نُت دو یا سی به دو دیز را برای نوازنده فلوت فراهم می کند. لازم به توضیح است که این سیستم تنها در فلوت های با «مکانیزم غیر خطی کلید سُل» قابل ارائه است. این مکانیزم جزو مکانیزم های قدیمی مورد استفاده شرکت های مختلف سازنده فلوت می باشد و در اغلب فلوت ها تعبیه می شود.

پای فلوت با نُت دو | C-Foot

بسیاری از اساتید پیشین و امروز فلوت در دنیا، فلوت های C-Foot را به دلیل صدای درخشان ترشان ترجیح می دهند. این امر به علت رهایی راحت تر نُت های پایین فلوت بر اثر مقاومت کمتر در ساختار فلوت های C-Foot است. در واقع پایین ترین نُت قابل اجرا در این دسته فلوت ها نُت دو می باشد. اغلب فلوت های هنرجویی | Student Flutes و نیمه حرفه ای | Intermediate Flutes ساخته شده توسط شرکت های مختلف، از این پای فلوت استفاده می کنند، گرچه خلاف آن نیز ممکن است. این آپشن در مقابل پای فلوت با نت سی | B-Foot قرار می گیرد.

پای فلوت با نُت سی | B-Foot

فلوت های B-Foot نه تنها امکان نواختن یک نُت پایین تر را برای نوازنده فراهم می کنند، بلکه با افزایش مجموع وزن فلوت، با افزایش مقاومت، سبب تولید رنگ صدایی تیره تر در کل ساز می شوند. در واقع پایین ترین نُت قابل اجرا در این دسته فلوت ها نُت سی می باشد. اغلب فلوت های حرفه ای | Professional Futes و نیمه حرفه ای | Intermediate Flutes ساخته شده توسط شرکت های مختلف، از این پای فلوت استفاده می کنند. این آپشن در مقابل پای فلوت با نت دو | C-Foot قرار می گیرد و جالب است بدانید که فلوت های B-Foot نسبت به فلوت های C-Foot در بین فلوت نوازان خواهان بیشتری دارند.