اجزای پای فلوت کلیددار

این مقاله قصد داریم تا شما را با کوچکترین قطعه اصلی یک فلوت کلیددار آشنا کرده و اجزاء تشکیل دهنده آن و نحوه عملکرد این قطعه را در یک فلوت کلیددار به شما معرفی کنیم.
در انتهای بالایی پای فلوت | Foot joint، یک حلقه فلزی ضخیم به اسم سوکت | Socket تعبیه شده که پای فلوت | Foot joint از این قسمت به زبانه | Tenon بدنه فلوت متصل میشود. پای فلوت | Foot joint هم دارای مکانیزم و ساختاری مانند بدنه فلوت | Body می باشد.
در ادامه، اجزا تشکیل دهنده مکانیزم قطعه پای یک فلوت کلیددار به همراه تصویر مشخص شده است. تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

Tone Holes (سوراخهای صدا)
Posts (دکل ها)
Ribs (دنده ها)
Keys (کلیدها)
Pads (تامپونها)
Springs (پینهای فنری)

انواع پای فلوت فلوت کلیددار

بدون وصل کردن پای فلوت | Foot joint به فلوت، پایین ترین نت قابل نواختن نت «ر» | D4 خواهد بود.
فلوتهای امروز موجود در بازار، دارای یکی از دو پای فلوت | Foot joint : «دو» | C یا «سی» | B می باشند که در اصطلاح به آنها فلوت های کلیددار C-Foot یا B-Foot گفته می شود.
در مقاله «
مکانیزمها و آپشن های فلوت‌های کلیددار» به معرفی این دو نوع پای فلوت پرداخته ایم.

کارکرد پای فلوت کلیددار

در واقع پای فلوت | Foot joint با اضافه کردن نت «ر دیز» / «می بمُل» | D#/Eb منجر به اضافه شدن گستره صوتی نت های بم فلوت کلیددار می شود.
تمامی نت های قابل نواختن از طریق قطعه پای فلوت | Foot joint ، توسط انگشت کوچک دست راست نوازنده اجرا می شوند. بدون کلید «ر دیز» / «می بمُل» | D#/Eb در قسمت بالایی پای فلوت | Foot joint ، انگشت کوچک دست راست شما دیگر جایی برای نشستن ندارد تا بتواند تعادل را در نگه داشتن فلوت توسط شما برقرار کند.

در هنگام نواختن فلوت، در اکثر مواقع، انگشت کوچک دست راست شما، بر روی کلید D#/Eb می نشیند ولی برای نواختن نت های پایین دیگر مثل دو، دو-دیز یا سی | B , #C , C ، این انگشت بین این کلیدها جابجا می شود.