فلوت قدیمی

فلوت، سازی است که شاید عده اندکی از مردم حداقل یکبار نواختن آن را تجربه کرده باشند، شاید بسیاری از آن ها هنوز فلوت های شان را که ۱۵ تا ۲۰ سال پیش در دوره دبیرستان می نواخته اند، نگه داشته اند. این افراد در همه این سال‌ها، ساز خود را در گنجه یا انباری خانه خود، به این امید که روزی دوباره سراغ آن خواهند رفت، نگه داشته اند. اگر شما هم یکی از این افراد هستید و قصد دارید تا برای ساز خود تصمیمی بگیرید، پیش از آنکه به نواختن آن ساز فکر کنید، باید بدانید که ساز مورد بحث به مقداری رسیدگی و تعمیرات نیاز خواهد داشت.

احیای فلوت قدیمی

حتی اگر سال ها پیش، زمانی که آن را کنار می گذاشتید در وضعیتی عالی بوده. نمدها | Pads ی ساز قدیمی شما در طی این سالها احتمالاً خشک شده و ممکن است خوردگیهایی هم پیدا کرده باشد.
در بهترین حالت ساز شما نیاز به تعویض کامل نمدها و شست شو با محلول مخصوص و روغن کاری و تنظیم مکانیزم خواهد داشت.
و در شرایط بدتر، این ساز ممکن است نیازمند تعمیرات اساسی در مکانیزم خود باشد.

یا خرید یک فلوت جدید

پیش از آن که مقدار زیادی پول برای احیای ساز قدیمی خود هزینه کنید باید ارزش آن را برآورد کنید. اگر فلوت شما یک ساز حرفه ای گران قیمت است، احتمالاً ارزش هزینه کردن را دارد. اما اگر یک ساز مشقی و ارزان قیمت (معمولا فلوت های گم نام ساخت چین) است، خرید فلوت ی نو با جدیدترین ساختار مکانیزمها و تکنولوژی تولید امروز، ممکن است سرمایه گذاری بهتری باشد.

تمرین و تجربه رگلاژ فلوت

اگر اینطور است فلوت قدیمی تان را دور نیندازید. شاید روزی هوس کنید باز کردن یا تنظیم مکانیزم یک فلوت را امتحان کنید و نقش دکتر فرانکشتاین را بازی کنید. یک ساز اسقاط شده ی مشقی و قدیمی، بهترین انتخاب برای این تجربه است.