پیدایش

فلوت کلید دار، در طول تاریخ همیشه این تعداد کلید را که امروز دارد، نداشته. در حقیقت، در یک زمان از تاریخ، فلوت اصلا کلید نداشته! از سال ۱۶۶۰ تا زمان Theobald Boehm | تئوبالد بوهم (۱۸۸۱-۱۷۹۴) سیستم فلوت های کلید دار محبوبیت زیادی بدست آورد. کلید های فلوت، از یک کلید به هشت کلید افزایش یافت. ابتدایی ترین فلوت های کلیدی اصلا قطعه Footjoint | پای فلوت نداشتند. بنابراین، پایین ترین نت آن ها طبیعتا نت D (ر) بود. تا اینکه تئوبالد بوهم، فلوت ساخته دست خودش را به دنیا عرضه کرد که به فلوت بوهم معروف شد. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید…

اختراع فلوت مدرن!

بوهم سیستم کلید دار مدرنی را در سال ۱۸۳۲ اختراع کرد و در جهت بهبود این سیستم تا سال ۱۸۴۷ تلاش کرد که آن، همان سیستم فلوت های کلیدی امروزی است. سیستم کلید داری که بوهم اختراع کرد، شرایط انگشت گذاری راحت تری را برای نوازنده فلوت فراهم آورد. دقت بیشتر در زیر و بمی صداها و یکنواخت شدن رنگ صدای فلوت. سیستم امروزی فلوت های کوک C (دو) بوهم، می توانند از ۱۷ کلید تا ۲۳ کلید و حتی تعداد کلید های بیشتر را بسته به نوع مکانیزمهای تعریف شده در آن فلوت، در بر گیرند.


به دلیل اینکه یک نوازنده فلوت، ۱۷ انگشت یا بیشتر ندارد که بتواند این تعداد کلید را بکار گیرد، بوهم به این فکر افتاد که تعدادی از کلید ها می توانند بوسیله یک میله به یکدیگر متصل باشند که بطور همزمان باز یا بسته شوند، تا در نتیجه فلوتیست از فشردن کلید های بیش از تعداد انگشتانش در یک لحظه خاص، معاف شود.

تئوبالد بوهم گذشته از اینکه یک نابغه فلوت ساز و آکوستیسین بزرگ باشد، به عنوان یک فلوتیست هنرمند و یک آهنگساز بزرگ شناخته می شد. او برای جامعه فلوت در دنیا میراث گرانبهایی را از خودش بجای گذاشت.

فلوت بوهم

عکسی که در کاور این مطلب میبینید، همان فلوت اختراع و ساخته شده توسط تئوبالد بوهم می باشد. اطلاعات مربوط به این فلوت را می توانید در جدول زیر ملاحظه کنید :


سازنده :
Theobald Boehm, German (1794–1881)
سال ساخت :
1828–32
محل ساخت :
Munich, Germany
متعلق به فرهنگ :
German
ابعاد :
Total length: 669 mm
head length 229 mm; middle section 289 mm; foot joint 151 mm