تعیین سطح دوره دشیفر نوازی فلوت | سطح 2

آفرین!

شما موفق شدید دوره سطح 1 را با موفقیت پشت سر بذارید...
بریم سراغ تست دوره سطح 2 !

در جدول زیر، اطلاعات مختصری از دوره سطح 2 را ملاحظه می کنید :

تعداد تمریناتسرکلید گام(ها)میزان نما(ها)
36 عدد- | # | b2/4 | 3/4 | 4/4 | 6/8

حالا در سطح 2 می خواهیم شما را با چالش نت های چنگ دوتایی روبرو کنیم.
همچنین همونطور که در جدول بالا میبینید، در این سطح، علاوه بر گام دو ماژور، گامهایی با یک علامت دیز و بمل هم اضافه شده اند.
حالا لطفاً پارت زیر را بهمراه
مترونوم، با تمپوی 80 bpm بخوانید یا با فلوت بنوازید :


آیا این پارت را با تمپوی 80 bpm و با تسلط کامل می خوانید یا با فلوت می نوازید؟؟

بله : پس شما نیازی به گذراندن دوره سطح 2 هم ندارید و می توانید به دوره سطح 3 بروید!

خیر : شما باید در همین سطح ثبت نام کنید...