تعیین سطح دوره دشیفر نوازی فلوت | سطح 3


شما موفق شدید دوره سطح 2 را هم با موفقیت پشت سر بگذارید...
بنظر میرسه که تا حدودی با خواندن نت های موسیقی آشنا هستید.
بریم سراغ تست دوره سطح 3 !

در جدول زیر، اطلاعات مختصری از دوره سطح 3 را ملاحظه می کنید :

تعداد تمریناتسرکلید گام(ها)میزان نما(ها)
30 عدد- | # | b | ## | bb3/4 | 4/4 | 6/8

حالا در سطح 3 می خواهیم شما را با چالش نت های دولاچنگ، خطوط اتحاد و نتهای استکاتو روبرو کنیم.
همچنین همونطور که در جدول بالا میبینید، در این سطح، با گامهایی با دو علامت دیز و بمل روبرو میشوید.
حالا لطفاً پارت زیر را بهمراه
مترونوم، با تمپوی 80 bpm بخوانید یا با فلوت بنوازید :

آیا این پارت را با تمپوی 80 bpm و با تسلط کامل می خوانید یا با فلوت می نوازید؟؟

بله : پس شما نیازی به گذراندن دوره سطح 3 ندارید و می توانید به دوره سطح 4 بروید!

خیر : شما باید در همین سطح ثبت نام کنید...