پن فلوت

پن فلوت

/panflute

پن فلوت | Pan Flute ، که به نامهای سیرینکس | syrinx یا کوییلز | quills ، زامپونا | zampoña ،پن پایپس | Pan Pipes و یا سازدهنی سرخ‌پوستان ، نام های رایج این فلوت است. سیرینکس سازی بوده است که مدتها در میان اقوام مختلفی مثل قوم اینکا در آمریکای جنوبیو به عنوان یکی از سازهای عوام (Folk Instrument)یعنی سازهایی که بوسیله مردم عادی و برای اجرای موسیقی فولکلوریک ساخته شدهو مخترع واقعی آن مشخص نیست، رواج داشته استو جد سازهایی چون اُرگ بادی | Pipe Organ و هارمونیکا | Harmonica به شمار میرود.در واقع نام این ساز، از مجسمه ی خدای پن که این ساز را در دست دارد، گرفته شده است.از آنجایی که پن فلوت ساز مورد علاقه پن | Pan ، خدای حامی شبانان و گله ها در یونان باستان به شمار می آمد، این چنین نامگذاری شد.