نت موسیقی فلوت کورساکوف

نت موسیقی فلوت | N.R.Korsakov - Flight of the Bumblebee

/korsakov-flight-of-the-bumblebee

دانلود نت موسیقی قطعه کلاسیک پرواز زنبور عسل : Flight of the Bumblebee | اثر نیکلای ریمسکی کورساکوف | Nikolai Rimsky-Korsakov | تنظیم شده برای فلوت | این قطعه دارای فایل صوتی اجرا نیز می باشد. همچنین این قطعه را به نامهای دیگری مثل پرواز زنبورها، آهنگ هاچ زنبور عسل و بامبلبی نیز می شناسند.