قطعه پرواز زنبورهای عسل | flight of the bumblebee


نام قطعه :
Flight of the Bumblebee - from The Tale of Tsar Saltan
نام آهنگساز :
Nikolai Rimsky Korsakov
ساز (ها) :
سولو | فلوت
تعداد صفحات:
2
گام:
لا مینور | Am
آکورد:
ندارد
فایل صوتی اجرای قطعه:
دارد | MIDI.
سطح دشواری:
دشوار
کیفیت چاپ:
دیجیتال PDF.


دانلود نت آهنگ هاچ زنبور عسلدانلود نت موسیقی قطعه


دانلود آهنگ زنبورعسل کورساکفدانلود فایل صوتی اجرای قطعه