تصمیم بگیرید، ایستاده فلوت بزنید یا نشسته؟

شما تصمیم می گیرید که هنگام فلوت زدن بنشیند یا بایستید، اما لازم است هر دو حالت ایستاده و نشسته را بشناسید و نکات مربوط به آنها را بدانید.
در صورتی که در یک گروه یا آنسامبل می نوازید، احتمالاً بصورت نشسته تمرین و حتی اجرا می کنید. نشستن کمتر خسته کننده است اما ایستادن به شما اجازه می دهد که بهتر نفس بکشید و صدای بهتری را تولید کنید.
صرف نظر از موقعیت ایستاده یا نشسته ای که استفاده می کنید، تمام دستورالعمل‌ها را برای سر و بازو و کمرتان، در هر دو حالت دنبال کنید.

نواختن فلوت در حالت نشسته یا ایستاده

نواختن فلوت در حالت ایستاده

در حالت ایستاده، پای چپ خود را کمی به سمت جلو و پای راست خود را در زاویه ۴۵ درجه قرار دهید. پای چپ شما باید کمی جلوتر از بدنتان باشد، در حالی که پای راست شما باید با زاویه 45 درجه در سمت راست شما قرار گیرد.
این پوزیشن حالت ایستاده است. پس از انجام این مراحل، کل بدن شما باید به سمت چپ متمایل شود. هیچ فلوتیستی هرگز بدن خود را به طور کامل صاف نگه نمی دارد، چرا که این امر کار تولید یک صدای خوب را برای شما دشوار می‌کند.

نواختن فلوت در حالت ایستاده

نواختن فلوت در حالت نشسته

روی یک صندلی بنشینید و پاهای خود را تا حدودی بصورت هفتی | V از هم باز کنید در حدی که پاهایتان حدود یک پا از هم فاصله داشته باشند. در صورتی که نشسته می نوازید، پاهایتان را کمی از هم جدا کنید تا حدی که به شما احساس راحتی بیشتری بدهد.
چرخاندن صندلی خود کمی به سمت راست به شما کمک می کند که سر خود را به سمت چپ متمایل کنید. داشتن یک موقعیت نشستن مناسب، زمانی که نوبت به پارت شماست تا بنوازید، موضوع بسیار مهمی می باشد.

نواختن فلوت در حالت نشسته

حالت صحیح سر و فلوت نسبت به بدن

سر خود را به سمت چپ متمایل کنید و فلوت خود را به آن سمت نزدیک کنید. سر شما باید در مقابل پایه نت (پوپیتر) قرار بگیرد. هرگز برای نزدیک شدن به فلوت خود، سرتان را خم نکنید، به جای این کار فلوت را به سمت سرتان نزدیک کنید. این وضعیت، سر شما را رها و آزاد و هماهنگ با شانه های شما نگه می دارد.
شما همچنین می توانید این گونه تصور کنید که یک طناب به بالای سر شما وصل شده است و سر شما را مدام بالا نگه می دارد. این کار به شما یادآوری می کند که سرتان را همیشه بالا نگه دارید و به سمت جلو خم نکنید و نیاندازید.

پوزیشن سر نوازنده در هنگام فلوت زدن

وضعیت بازوها نسبت به بدن

بازوی سمت راست خود را با زاویه 45 درجه نسبت به بدنتان قرار داده و کمی به سمت جلو و بازوی چپ تان را به سمت جلوی بدن خود متمایل کنید.
هنگام نگه داشتن فلوت، این موضوع را به عنوان یک نکته برای برقراری تعادل نیرو در نظر بگیرید. این باعث می‌شود فلوت شما به جای اینکه در حال بالا و پایین شدن باشد، محکم و به درستی در جای خود قرار گیرد.

پوزیشن بازوهای نوازنده در هنگام فلوت زدن

موقعیت کمر در هنگام نواختن فلوت

پشت کمر خود را آزاد و رها و عمودی نگه دارید. نه خمیده و قوزدار نه خیلی محکم و راست. خمیده نشستن تاثیر منفی بر تنفس و اجرای شما خواهد داشت. بنابراین پشت کمرتان باید کاملاً عمودی باشد.
هدف اصلی این است که در عین حال که کمرتان در حالت عمودی قرار دارد، در حالت آرام و رها قرار بگیرد. در صورتی که به خمیده یا دولا و قوز دار نشستن عادت دارید، این موضوع در ابتدا می‌تواند کمی برایتان اذیت کننده و سخت باشد.
رسیدن به وضعیت مناسب در هنگام نواختن فلوت، همچنین می تواند به شما کمک کند که در زندگی عادی و روزمره خود نیز صاف بنشینید یا بایستید.

وضعیت کمر، در هنگام فلوت زدن