نت موسیقی فلوت

دانلود نت فلوت | J.S.BACH - Badinerie

/bach-orchestral-suite-no-2-badinerie

دانلود رایگان نت قطعه کلاسیک معروف «Badinerie»، اثر «J.S.BACH» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Syrinx - Claude Debussy

/debussy-syrinx

دانلود نت قطعه کلاسیک معروف «سیرینکس»، اثر «کلود دبوسی» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Galop infernal - Can can

/offenbach-cancan

دانلود نت قطعه کلاسیک «کن کن»، اثر «اُفنباخ» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Turkish Rondo

/mozart-turkish-march

دانلود نت قطعه کلاسیک «ترکیش مارش»، اثر «موتزارت» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Swan Lake

/tchaikovsky-swan-lake

دانلود نت قطعه کلاسیک «دریاچه قو»، اثر «چایکوفسکی» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Hungarian Dance No. 5

/brahms-hungarian-dance

دانلود نت قطعه کلاسیک «رقص مجار»، اثر «یوهانس برامس» برای فلوت.


دانلود نت فلوت | E.Grieg - Morning Mood

/grieg-morning-mood

دانلود نت قطعه کلاسیک «حال صبحگاهی»، اثر «ادوارد گریگ» برای فلوت. حتما این اثر را به دفعات در تبلیغات تلویزیونی و فیلمهای سینما شنیده‌اید که طلوع خورشید را به شکل زیبایی به تصویر می کشد.


دانلود نت فلوت | A.Vivaldi - The Four Seasons - Spring

/vivaldi-four-seasons-spring

دانلود رایگان نت موسیقی کلاسیک فلوت: قطعه بهار از چهار فصل آنتونیو ویوالدی | در قالب فایل PDF | بهمراه فایل صوتی اجرای قطعه


دانلود نت فلوت و پیانو | W.A.Mozart - Sonata N° 10 - K 330

/mozart-sonata-n10-k330

دانلود رایگان نت موسیقی کلاسیک فلوت: قطعه سونات شماره 10 موتزارت (K 330) | تنظیم شده برای فلوت و پیانو | بهمراه فایل همنوازی پیانو برای فلوت کلیددار | بهمراه فایل صوتی اجرای قطعه | در قالب فایل PDF


نت موسیقی فلوت | James Pierpont - Jingle Bells

/jingle-bells

دانلود رایگان نت موسیقی قطعه معروف Jingle Bells (صدای زنگوله‌ها) برای فلوت...بهمراه فایل صوتی همنوازی پیانو برای فلوت...