نت موسیقی فلوت

دانلود نت فلوت | F.Schubert - Swan Song Serenade (Ständchen)

/schubert-serenade

دانلود رایگان نت قطعه کلاسیک معروف «Swan Song, D.957 – No. 4 Serenade (Ständchen)»، اثر «Schubert» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Papagenos song از W.A.Mozart

/papagenos-song-mozart

دانلود رایگان نت قطعه کلاسیک معروف «Papagenos song» از اپرای فلوت سحر آمیز، اثر «Wolfgang Amadeus Mozart» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Bridal Chorus از Richard Wagner

/wagner-bridal-chorus

دانلود رایگان نت قطعه کلاسیک معروف «Bridal Chorus»، اثر «Richard Wagner» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | J.S.BACH - Badinerie

/bach-orchestral-suite-no-2-badinerie

دانلود رایگان نت قطعه کلاسیک معروف «Badinerie»، اثر «J.S.BACH» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Syrinx - Claude Debussy

/debussy-syrinx

دانلود نت قطعه کلاسیک معروف «سیرینکس»، اثر «کلود دبوسی» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Galop infernal - Can can

/offenbach-cancan

دانلود نت قطعه کلاسیک «کن کن»، اثر «اُفنباخ» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Turkish Rondo

/mozart-turkish-march

دانلود نت قطعه کلاسیک «ترکیش مارش»، اثر «موتزارت» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Swan Lake

/tchaikovsky-swan-lake

دانلود نت قطعه کلاسیک «دریاچه قو»، اثر «چایکوفسکی» تنظیم شده برای فلوت.


دانلود نت فلوت | Hungarian Dance No. 5

/brahms-hungarian-dance

دانلود نت قطعه کلاسیک «رقص مجار»، اثر «یوهانس برامس» برای فلوت.


دانلود نت فلوت | E.Grieg - Morning Mood

/grieg-morning-mood

دانلود نت قطعه کلاسیک «حال صبحگاهی»، اثر «ادوارد گریگ» برای فلوت. حتما این اثر را به دفعات در تبلیغات تلویزیونی و فیلمهای سینما شنیده‌اید که طلوع خورشید را به شکل زیبایی به تصویر می کشد.