مارسل مویس

مارسل مویس | Marcel Moyse

/marcel-moyse

مارسل مویس فلوتیست بزرگ فرانسوی، که به واسطه تدریس و کتاب هایش، تاثیر بسیاری بر جامعه فلوت دنیا گذاشته است.وی فلوت نوازی ماهر بود.صدای سازش فوق العاده گرم و دلپذیر بودو با سبکی پر احساس و آوازی، و با تکنیکی روان می نواخت.گوش دادن به ضبط های وی به طور کامل روشن می کند که چرا او آن همه تمرین های ملودیک را نوشت!یافتن ضبط های مویس ساده نیست.