رضا ناژفر

رضا ناژفر

رضا ناژفر در  تهران و در خانواده ای هنر دوست به دنیا آمد،  وی در سن ۱۷ سالگی نواختن فلوت را آغاز کرد.
وی نوازندگی فلوت را تحت نظر استاد محمد لقا و سعید تقدسی و اصول آهنگسازی را نزد مرتضی‌ حنانه، فرید عمران و مهران روحانی آموخت. رضا ناژفر در اوترخت (هلند) درکنار ابی دکوانت در آکادمی وین، و آهنگسازی را نزد توماس کریستیان داوید و دیتر شرمان، و نوازندگی فلوت را نزد باربارا گیزلر و دیتر فلوری کار کرد و به ادامه تحصیل پرداخت.
در دوران تحصیل در وین در سال ۱۹۸۸ به عنوان فلوتیست تکنواز در ارکستر تئاتر وین مشغول به کار شد و از همان سال هم در کنسرواتوارهاى مختلف به تدریس فلوت مشغول شد.