وی از زمان اقامت در ایران، تک نواز فلوت در ارکستر بانوان و نوازنده ارکستر انجمن جوانان دوستدار موسیقی ایران (ژونس موزیکال) بود. همچنین در وین با ارکستر مجلسی بانوان وین و ارکستر تاتر (یوزف اشتادت) همکاری داشته است. فروغ کریمی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ مدرس فلوت در مجموعه سازمان ملل در وین بوده است و در سال ۱۳۶۲ جایزه اول سمینار موسیقی وین را کسب کرد. از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۷۰ مدرس فلوت و هم نواز کنسرواتوار فرانتس شوبرت بود و از سال ۱۳۷۰ نیز استاد آکادمی موسیقی وین می باشد.

ایشان در سال ۱۳۸۳ از دانشکده موسیقی دانشگاه هنرهای زیبای وین مدرک پروفسوری خود را دریافت نمودند و سالهاست که به عنوان پروفسور فلوت و روش آموزشی موزیک کینزولوژی در دانشگاه هنرهای زیبای وین به تدریس می پردازند. ایشان هر از چند گاهی نیز در داخل کشور مستر کلاسهای فلوت برگزار میکنند.